fbpx

Onze service

Een bosecosysteem in je directe omgeving hebben, verbetert de levenskwaliteit in jullie bedrijf, jullie gemeente of je eigen tuin. Urban Forest implementeert een duurzame oplossing om burgers opnieuw in contact te brengen met de natuur.

Urban Forests werkt samen met particulieren, bedrijven, organisaties, burgergroeperingen of overheidsdiensten om kale, steriele grond om te vormen tot prachtige stadsbossen vol biodivers leven.

Indrukwekkende beleving in een Miyawaki bos

Klik op link of rechts om het bos te bezoeken

CREATIE VAN MIYAWAKI BOSSEN

Urban Forests creëert het stadsbos en volgt het onderhoud ervan gedurende 3 jaar tot het volledig autonoom is op. Het bosje trekt op zeer korte tijd een verbazingwekkende biodiversiteit aan met veel vogels, vlinders en paddestoelen.

De aanleg van het Miyawaki bos bestaat in eerste instantie uit een analyse van het terrein, vervolgens de voorbereiding van de grond en de eigenlijke aanplant. Wij creëren de optimale ecologische omstandigheden om de beste resultaten in termen van groei en natuurlijkheid van het ecosysteem te garanderen door natuurlijke materialen te gebruiken die wij plaatselijk vinden. De inheemse soorten bomen en struiken die wij selecteren, zijn het best aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Het planten van de bomen gebeurt op een participatieve manier, als een volwaardig evenement met de vrijwilligers van het project: familie, werknemers, buurtbewoners, verenigingen, scholen.

Op eenvoudig verzoek kan Urban Forests instaan voor het onderhoud van het bos gedurende de eerste 3 jaar, wanneer de aangeplante bomen en struiken nog kwetsbaar zijn.

Het Miyawaki bos kan 100% worden aangepast aan jullie voorkeuren: de vorm en de oppervlakte van het bos, toevoeging van een pad, een omheining, toevoeging van enkele fruitbomen aan de rand, accentuering van de aanwezigheid van wilde bloemen of de aantrekkelijkheid van de omgeving voor vogels.

OPLEIDING DOOR MIDDEL VAN EEN CASESTUDY

Voor projectleiders is het mogelijk om opleiding en projectuitvoering te combineren. In dit geval biedt Urban Forests een gepersonaliseerde opleiding in de Miyawaki-methode aan. Alleen of in een groep verneemt u meer over de theoretische en praktische dimensies die leiden tot de realisatie van uw stadsbos.


WAAR EEN MIYAWAKI BOS AANLEGGEN ?

Dit zijn bossen om in te leven, dicht bij waar we wonen en werken.


Hoe zit het met de financiering van een Miyawaki bos ?

Miyawaki bosprojecten kunnen door particulieren, bedrijven, organisaties of overheidsdiensten zelf worden gefinancierd en volledig onafhankelijk worden uitgevoerd.

De aanleg van een Miyawaki bos kan ook het resultaat zijn van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Bedrijven, verenigingen, overheden en individuen werken samen aan verschillende acties binnen het project. Op die manier zijn partnerschappen mogelijk.

Bedrijven dragen vaak bij door middel van financiering in het kader van hun strategie voor MVO of duurzame ontwikkeling, of door hun bijdrage aan een project van collectief belang. Overheidsdiensten verlenen ook steun door materialen, fondsen of grond ter beschikking te stellen. Scholen van hun kant voeren schoolprojecten uit om het milieubewustzijn te vergroten.

CONTACT