Library z-lib

Methode

METHODE

Urban Forests gebruikt de Miyawaki methode om stadsbossen te creëren. Deze stadsbossen van Urban Forests zijn mooie en diverse ecosystemen, in evenwicht met de huidige bodem- en klimaatomstandigheden.

De Miyawaki methode heeft zich wereldwijd bewezen in alle bodem- en klimaatomstandigheden. Wereldwijd zijn er al meer dan 2000 bossen aangelegd. Dr. Akira Miyawaki, professor botanicus, ontwikkelde deze techniek sedert 1980. Zijn werk werd in 2006 beloond met de Blue Planet Prize, het equivalent van een Nobelprijs voor ecologie.

Dankzij deze methode kan Urban Forests snel stadsbossen aanleggen. Onze methode is geïnspireerd op de mechanismen en de diversiteit van de natuur. In een bos worden 15 tot 30 inheemse soorten bomen struiken aangeplant. Deze soorten functioneren zeer goed samen en zijn perfect aangepast aan de klimatologische omstandigheden van het terrein waar aangeplant wordt.

De habitat in een Urban Forest wordt geleidelijk complexer, wat leidt tot een toename van de biodiversiteit.

De vegetatie wordt dichter dan in conventionele aanplantingen, en krijgt de structuur van een volgroeid natuurlijk bos. Dit is een trapsgewijze structuur, met verschillende niveaus van begroeiing. Het op deze manier gestructureerde bos biedt een groot aantal voordelen: ecosysteemdiensten.

Het zou ongeveer 200 jaar duren voor een oerbos zich vanzelf herstelt. Met de Miyawaki methode wordt in 20 jaar een vergelijkbaar resultaat bereikt.

Een Miyawaki bos dat door Urban Forests is aangeplant, groeit ten minste 1 meter per jaar, zonder chemicaliën of kunstmest.

  • De leefomgeving wordt natuurlijker en aangenamer.
  • Het bos verbetert de luchtkwaliteit.
  • Dichte vegetatie absorbeert geluid en reguleert de temperatuur.
  • De grond is beter beschermd. Het risico van erosie en overstromingen is aanzienlijk verminderd.
  • Het bos biedt een habitat voor biodiversiteit.
  • Het bosecosysteem slaat CO2 op dat niet langer in de atmosfeer zit.